Article de prova

Aquest és un article de prova per veure si quan es publica de forma automàtica a facebook i a twitter es fa afegint el hashtag #guifinet