Bankia dóna la xarxa de fibra òptica de Caixa Laietana de Mataró a la Fundació Guifi.net

Mapa FO guifi.net a Mataró

Versión en Castellano a continuación:

La fibra òptica permetrà la interconnexió de la xarxa de Guifi.net a Mataró, permetent connexions d’alta velocitat als seus usuaris.

La Fundació Guifi.net és una ONG estesa pel territori que fomenta la creació de xarxes de telecomunicacions en format obert i neutral, que faciliten l’accés a aquestes infraestructures a ciutadans, entitats, administracions i empreses.

Bankia ha donat a la Fundació Guifi.net la titularitat dels gairebé tres quilometres de la xarxa de fibra òptica desplegada a Mataró que utilitzava l’antiga Caixa Laietana. Actualment aquesta xarxa estava en desús i Bankia l’havia de retirar. Amb aquesta donació, Guifi.net, que actualment està desplegada majoritàriament amb tecnologia sense fils i que compta ja amb uns 20.000 nodes, augmenta els seus trams de xarxa amb fibra òptica i Mataró esdevé el nucli urbà amb més estesa de fibra amb format obert de la xarxa de Guifi.net.

Guifi.net és de tothom qui hi participa i permet la lliure circulació del tràfic de dades per la seva xarxa neutral. Aquesta neutralitat està fonamentada en els Comuns, que és l’acord d’interconnexió que accepten i promouen els seus participants. Aquest model està creant al voltant de la xarxa un ecosistema d’usuaris, empreses i administracions que ofereixen i reben serveis de connectivitat i d’altres tipus, fomentant la competència, l’igualtat d’oportunitats, la creació d’empreses i fent més assequibles els serveis que s’hi ofereixen per l’usuari final.

Aquest model de xarxa oberta i neutral ha estat reconegut per la Unió Europea i actualment Guifi.net participa en diferents projectes d’àmbit Europeu que promouen aquest model més just i sostenible de desplegament d’infraestructures de telecomunicacions.

Més informació a:

Fundació Guifi.net: http://fundacio.guifi.net
Els Comuns de la xarxa oberta: http://guifi.net/ComunsXOLN#ComunsXOLN
Mataró Sense fils: http://www.matarosensefils.net

 

 

CASTELLANO:

Bankia dona la red de fibra óptica de Caja Laietana de Mataró a la Fundación Guifi.net

La fibra óptica permitirá la interconexión de la red de Guifi.net en Mataró, permitiendo conexiones de alta velocidad a sus usuarios.

La Fundación Guifi.net es una ONG extendida por el territorio que fomenta la creación de redes de telecomunicaciones en formato abierto y neutral, que facilitan el acceso a estas infraestructuras a ciudadanos, entidades, administraciones y empresas.

Bankia ha donado a la Fundación Guifi.net la titularidad de casi los tres kilometros de la red de fibra óptica desplegada en Mataró que utilizaba la antigua Caja Laietana. Actualmente esta red estaba en desuso y Bankia lo tenía que retirar. Con esta donación, Guifi.net, que actualmente está desplegada mayoritariamente con tecnologías inalámbricas y que cuenta ya con unos 20.000 nodos, aumenta sus tramos de red con fibra óptica y Mataró acontece el casco urbano con más tendido de fibra con formato abierto de la red de Guifi.net.

Guifi.net es de todo el mundo quien participa y permite la libre circulación del tráfico de datos por su red neutral. Esta neutralidad está fundamentada en los “Comunes”, que es el acuerdo de interconexión que aceptan y promueven sus participantes. Este modelo está creando alrededor de la red un ecosistema de usuarios, empresas y administraciones que ofrecen y reciben servicios de conectividad y otros tipos, fomentando la competencia, la igualdad de oportunidades, la creación de empresas y haciendo más asequibles los servicios que se ofrecen al usuario final.

Este modelo de red abierta y neutral ha sido reconocido por la Unión Europea y actualmente Guifi.net participa en diferentes proyectos de ámbito Europeo que promueven este modelo más justo y sostenible de despliegue de infraestructuras de telecomunicaciones.

 

Más información en:

Fundación Guifi.net: http://fundacio.guifi.net
Los “Comunes” de la red abierta: http://guifi.net/es/ProcomunXOLN
Mataró Sense fils: http://www.matarosensefils.net