GuifiLAB: Configuració i proves d'estrés d'un SúperNode

Aquest divendres dia 25 a les 19:30 a l'espai Xnergic, realitzarem la configuració i proves dels trastos que s'instal·laran al Súper Node (SN) de MatTorreMaresme.

Inicialment, es preveia fer un guifilab de VoIP, però donada la importància i urgència de modificar i ampliar el SN de la Torre Maresme, farem el planteig, configuració i proves dels trastos que hi van.

Així doncs, remenarem en profunditat els següents trastos:

- Router EdgeMAX de Ubiquiti

- Router RB750 o similar de Mikrotik

Amb aquests equips, simularem un SN, i farem proves amb els diferents modes de comunicació disponibles. De tal forma que testejarem les principals diferències entre el mode bridge i el mode routing, i valorarem la capacitat de gestionar el trànsit que tenen cadascún d'ells.

Donada la brevetat de la sortida al mercat del EdgeMAX, es comentarà les principals característiques, configuracions, pros i contres del nou router, i també, es plantejarà i probarà la comunicació mitjançant VLAN's, bridge/switch, routing OSPF, etc...

L'objectiu principal d'aquest GuifiLAB, és obtenir dades empíriques de la capacitat de cadascún dels routers en els diferents modes de gestió que suporten, per establir criteris adequats en la configuració de SN, aconseguint una xarxa més ràpida i estable.