Canvis Recents - Cercar:

HomePage

Serveis

Nodes

Propostes

Documentació?

Donacions

Com conectar-me

Instal·lacions

Telefonia

Proxmox?

Wiki

edit SideBar

Mikrotik

IP de Connexió: 192.168.88.1
Usuari: admin sense contrasenya
Per ficar un sol click es copia el texte i s'enganxa en un telnet
Important abans haver encès les xarxes sensefils manualment.

Comandes:
Buscar xarxes:

 # interface wireless scan wlan1

Associar-me a una xarxa:

 # interface wireless set wlan1 mode=station ssid=matarosensefils_Isern disabled=no frequency=2412 band=2.4ghz-b/g
 # interface wireless set wlan1 mode=station disable-running-check=no band=5ghz frequency=5180 

Mirar l'estat d'una interficie sensefils:

 # interface wireless monitor wlan1

 status: connected-to-ess
        band: 2.4ghz-b
     frequency: 2447MHz
      tx-rate: 11Mbps
      rx-rate: 1Mbps
        ssid: "matarosensefils_Isern"
       bssid: 00:0C:41:3A:66:D3
  signal-strength: -61dBm
    noise-floor: -103dBm
  signal-to-noise: 42dB
       tx-ccq: 97%
    p-throughput: 982
 current-ack-timeout: 30
  current-distance: 30
    framing-mode: none
      last-ip: 10.139.56.4
 802.1x-port-enabled: yes
 authentication-type: none
     encryption: none
 current-tx-powers: 1Mbps:19,2Mbps:19,5.5Mbps:19,11Mbps:19
 notify-external-fdb: no

Mirar configuració sensefils:

 # interface wireless print

Per veure-ho tot:

 # interface wireless export

Veure ip:

 # ip address print

Afegir ruta estática:

 # ip route add dst-address=10.35.168.0/24 gateway=10.139.56.194

per mirar qualitat d'un enllaç: wireless registration doble clic sobre l'enllaç pestanya signal el ccq has de mirar que els % siguin bastant iguals i com mes aprop de 100 millor

/tool bandwidth-test 172.25.33.210 protocol=tcp direction=receive /tool bandwidth-test 172.25.33.210 protocol=tcp direction=transmit /tool bandwidth-test 172.25.33.210 protocol=tcp direction=transmit

[admin@MatIsernRd1] /interface wireless registration-table> print stats

 0 interface=wlan3 radio-name="MatCuba-Isern" mac-address=00:C0:CA:1D:A2:D9 ap=yes wds=yes rx-rate="54Mbps" tx-rate="18Mbps"
 packets=14,13 bytes=1088,1074 frames=14,14 frame-bytes=1004,1068 hw-frames=14,14 hw-frame-bytes=1340,1404
  tx-frames-timed-out=0 uptime=13s last-activity=1s190ms signal-strength=-66dBm@6Mbps signal-to-noise=31dB
  strength-at-rates=-66dBm@6Mbps 0s,-71dBm@54Mbps 1s190ms tx-ccq=72% p-throughput=14336 ack
 -timeout=28 nstreme=no
  framing-mode=none routeros-version="3.13" last-ip=10.139.56.97 802.1x-port-enabled=yes compression=no wmm-enabled=no
 fixat amb:
 tx-ccq=72% p-throughput=14336

amb un linksys: http://ip/Status_Bandwidth.asp

UPGRADE OS

Per veure la versió del paquets:

>system package print

Flags: X - disabled

 #  NAME          VERSION          SCHEDULED       
 0  routeros-mipsbe     4.11                       
 1  system         4.11                       
 2 X ipv6          4.11                       
 3  routerboard       4.11                       
 4  mpls          4.11                       
 5  security        4.11                       
 6  advanced-tools     4.11                       
 7  ppp           4.11                       
 8  routing         4.11                       
 9  dhcp          4.11                       

10 wireless 4.11 11 hotspot 4.11

Per veure les dades de la mikrotik, com versió o uptime:

 > system resource pr
          uptime: 2w1d8h33m2s
         version: "4.11"
       free-memory: 112528kB
       total-memory: 127408kB
           cpu: "MIPS 24K V7.4"
        cpu-count: 1
      cpu-frequency: 680MHz
         cpu-load: 12
      free-hdd-space: 30984kB
     total-hdd-space: 61440kB
 write-sect-since-reboot: 1121744
     write-sect-total: 1122627
        bad-blocks: 0.2%
    architecture-name: "mipsbe"
        board-name: "RB433AH"
         platform: "MikroTik"

Tenim la versió 4.11. Baixem els paquets per la 433 de la web de mikrotik i els pujem per ftp.
Paquets antics a la web: http://204.62.56.64/mikrotik/

 > ftp 10.139.67.129
 > bin
 > prompt
 > mput *.npk

i reiniciemla mikrotik

UPGRADE FIRMWARE

> system routerboard print

    routerboard: yes
       model: "600A"
   serial-number: "189801FDB8C6"
 current-firmware: "2.15"
 upgrade-firmware: "2.18"

Ens baixem els paquets a actualitzar de la web de mikrotik a l'apartat download.
Els pujem per ftp o amb el winbox a l'apartat files. Tenen extensió npk.
Millor fer els upgrades poc a poc, es a dir, de la 3.15->3.30->4.15 i mirant de fer update de llicencia amb un ordinador que tingui internet:
system>license>update Si no tenim internet, podem actualitzar la llicencia des de la web de mikrotik
Ens donem d'alta a la web de mikrotik.
Anem a: - Account - For already created software keys - request key from another account

Introduim el número de la llicència. El treiem de system > license > softwae ID (per exemple YMZ8-W900)

Ens diu que tenim la nova clau a una carpeta. Anem a - Account - For already created software keys - request key from another account - all keys

Seleccionem la clau i donem a update.

Copiem el texte de la clau, per exemple:

 -----BEGIN MIKROTIK SOFTWARE KEY------------
 3gw08yvz/oJL4eqstdhvBFMuF3sKKraNiORmx1GUSXis
 reWjG+SpA6xmG3es9mQrLvbiF8x3FJbhHkK5BJttOA==
 -----END MIKROTIK SOFTWARE KEY--------------

I ho fiquem a un fitxer i la pugem a la mikrotik des de system > license > Import Key

 > system routerboard upgrade 
 Do you really want to upgrade firmware? [y/n] 
 y
 firmware upgraded successfully, please reboot for changes to take effect!

I reiniciem la mikrotik

Mirar Clients connectats
interface wireless registration-table print

Frequències ocupades
interface wireless frequency-monitor wlan1

Login amb intercanvi de claus
Creem a un pc el parell de claus:

 # ssh-keygen -t dsa

Pujem la clau pública a la mikrotik:

 ftp 10.139.56.1
 ftp> put id_dsa.pub

Des de la mikrotik afegim la clau a un usuari:

 [admin@mikrotik]> user ssh-keys import file=id_dsa.pub 
 user: admin

Crear un usuari convidat a la mikrotik

 # user add name=convidat password=<contrasenya> group=read

Si no volem contrasenya no ho fiquem:

 [admin@mikrotik]>user add name=convidat group=read

Ruta que no propaga

Si la interfície no està activa, no propaga la ruta. Això passa si no té clients connectats. Amb això es força a que sempre estigui activa:

http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Interface/Wireless

disable-running-check (yes | no; Default: no)

When set to yes interface will always have running flag. If value is set to no', the router determines whether the card is up and running - for AP one or more clients have to be registered to it, for station, it should be connected to an AP.

Edita - Història - Imprimir - Canvis Recents - Cercar
Darrera modificació de la pàgina el 12 de de setembre del 2012 a les 16h21