Canvis Recents - Cercar:

HomePage

Serveis

Nodes

Propostes

Documentació?

Donacions

Com conectar-me

Instal·lacions

Telefonia

Proxmox?

Wiki

edit SideBar

CondicionsDSDeLaXarxa

Resum i principis generals. El Comuns de la XOLN s'inspira i es resumeix en:

1-Ets lliure d'utilitzar la xarxa per qualsevol propòsit en tant que no perjudiquis al funcionament de la pròpia xarxa, la llibertat dels altres usuaris, i respectis les condicions dels continguts i serveis que lliurement hi circulen.

2-Ets lliure de saber com és la xarxa, els seus components, com funciona i difondre'n el seu esperit i funcionament.

3-Ets lliure d'incorporar serveis i continguts a la xarxa amb les condicions que vulguis.

4-Incorporant-te a la xarxa, ajudes a estendre aquestes llibertats en les mateixes condicions.

A continuació el Comuns de la XOLN desenvolupa aquests principis per tal de garantir-los i respectar-los. http://guifi.net/ComunsXOLN#ComunsXOLN

Edita - Història - Imprimir - Canvis Recents - Cercar
Darrera modificació de la pàgina el 13 de d'octubre del 2016 a les 11h15